Historiikki

OH6AI 25 vuotta

Kokkolan Radioamatöörikerho ry:n (KRAK) perustava kokous pidettiin 25 vuotta sitten, 23.5.1972, Osuuspankin kerhohuoneistossa. Uutta kerhoa perustamassa olivat radiokärpäsen pureman saaneet puuhamiehet Juha Dahlgren (myöh. OH6JM), Pentti Järvelin, Arne Krokfors OH6OH, Vesa Martin (myöh. OH6KZ), Olavi Pehkonen (myöh. OH6JQ), Markku Pulkkinen (myöh. OH6JB), Jyrki Vesanen OH6LK, Raimo Visti (myöh. OH6JD), Markku Vähäkainu (myöh. OH6JE) ja John Wärn OH6ZM.

Perustamiskokouksessa kerhon ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Markku Vähäkainu, varapuheenjohtajaksi Arne Krokfors, OH6OH, sihteeriksi Markku Pulkkinen ja taloudenhoitajaksi Juha Dahlgren. Yhdistyksen jäsenmaksuksi hyväksyttiin 5 mk ja liittymismaksuksi 1mk.

”Todellisuudessa kipinä radioamatöörikerhon perustamiselle tapahtui jo kuukausia aikaisemmin eräiden perustajajäsenten omatoimisella (luvattomalla) radioliikenne- eli piraattitoiminnalla. ” Toiminta alkoi Puolustusvoimilta hankituilta ”VRFK-line:lla” (tx-rx) jotka powereiden osalta modifoitiin. Joukolla oli suuri ”epäilys”, että tämä on laitonta hommaa ja muutaman viikon kuluessa asemat menivät pikku hiljaa QRT:ksi.

Pitkällisen kirjeenvaihdon jälkeen päätti Kokkolan kaupunginhallitus vuoden 1972 loppupuolella luovuttaa kerhon käyttöön kaksi huonetta Isojärven suojatyökeskuksen toisesta kerroksesta. Toiminta alkoi vaatimattomissa puitteissa, kuten kerhon irtaimistoluettelosta voi päätellä.
Ote pöytäkirjamerkinnästä: ” Päätettiin ostaa kerholle kahvia, sokeria ja kattila. Kupillisen hinnaksi sovittiin 20p joka maksetaan kahvikassaan, kertyneillä varoilla ostetaan uudet kahvit ja sokerit. Olavi Pehkonen lupasi lahjoittaa 4 kahvikuppia, mutta jokainen voi tuoda myös oman kupin ”.

Vuonna 1973 saatiin kerholle oma kutsu, OH6AI, josta kaupunkilaisten suussa vääntyi muoto ”ohgai”. Tämä on vieläkin käytössä erilaisissa julkaisuissa ja Isojärven kiinteistöstä puhuttaessa. Historiikki tapahtuneesta… Kerhomme OT Arne, OH6OH, laittoi kerhotilojemme ulkoseinään kyltin , jossa kerhomme kutsu OH6AI oli kirjoitettu niin, että numero 6 muistutti erehtymättömästi kaupunkilaisten silmissä G- kirjainta…

Kokkolan Radioamatöörikerhon ensimmäinen QSL -kortti otettiin käyttöön 1972.

QSL -kortti käytössä vuosina 1985-1996.

Erikoiskutsu Kokkolan 375-vuotis -juhlavuonna 1995. Akvarelli Esa Tiainen

Nykyinen QSL-kortti, joka on otettu käyttöön vuonna 1996.

Jäsenmäärän lisääntyessä ja kerhon voimistuessa OH6AI otti järjestääkseen vuonna 1978 Pohjoismaiden ja Suomen mestaruuskilpailuiden järjestämisen radiosuunnistuksessa, jota vielä silloin kutsuttiin kettujahdiksi. Seljesin lomakylän (Jallen, OH6OC) maastossa Kokkolan omat pojat menestyivät hyvin ja yksi nuorten Suomen mestaruus saatiin Kokkolaan, Kaj Wiikin ,OH6EH, tuomana.

Kerhon toiminnassa panostettiin 80-luvun alkupuolella erilaisten radiokilpailujen ajamiseen. Erityisesti keskityttiin VHF-kilpailuihin, joissa OH6AI menestyi hyvin, voittaen kotimaisen sarjan ja ollen 7. Euroopassa. Toki myös HF- kilpailuihin osallistuttiin innokkaasti.

Kerhon jäsenmäärä lisääntyi vuosittain niin, että vuoden 1984 toimintakertomuksessa mainitaan kahvin loppuneen kerholta usein kesken, vaikka keittimen kapasiteetti oli ollut 12 kupillista.

Vuonna 1985 kerho esittäytyi kaupunkilaisille Kaupungintalon aulassa pidetyllä QSL-korttinäyttelyllä ja toimivalla HF-asemalla. Tilaisuudessa oli myös esillä radioamatöörikalustoa vuodesta 1936 alkaen. Samana vuonna pidettiin myös ensimmäiset meteorscatter- yhteydet. Seuraavana vuonna, 1986, jatkettiin kerhotoiminnan esittelyä yleisölle Pohjanmaan Messuilla.

Vuotta 1987 juhlittiin kerhon 15-vuotisjuhlana. Samana vuotena saatiin kerhon ensimmäinen UHF- alueella tapahtunut kuuheijastus- eli EME-yhteys. Samoin kerhon jäsenten yhteydenpidon helpottamiseksi valmistui Kokkolan vanhaan vesitorniin VHF- toistinasema. 1980- luvun loppupuolella jatkettiin kerhon tunnetuksi tekemistä osallistumalla erilaisiin tapahtumiin ja messuille Kokkolassa.

Kokkolan kaupunki ilmoitti tarvitsevansa kerhon tilat ( ohgai- kiinteistö) muuhun käyttöön vuoden 1990 aikana, joten kerho joutui muuttamaan tutuksi tulleista Isojärven toimitiloista Ykspihlajaan, kaupungin omistaman entisen päiväkodin yläkertaan ,Ykspihlajan teollisuusalueen laitamille. Paljon työtä vaatineen tilojen kunnostuksen, laitteistojen, antennien ja antennimastojen siirron jälkeen pääsi kerhotoiminta jatkumaan uusissa tiloissa, jotka kaiken kaikkiaan on todettu sopivan hyvin kerhon käyttöön. Nyt, juhlavuonna 1997, on ilmennyt pieniä mustia pilviä ja paineita nykyisiä toimitilojamme kohtaan, mutta toivotaan, että neuvotteluissa museoviraston kanssa saavutettaisiin molempia osapuolia tyydyttävä ratkaisu.

Vuoden 1990 aikana panostettiin voimakkaasti pakettiradiotoimintaan ja uusi UHF- toistinasema asennettiin vanhaan vesitorniin VHF- toistinaseman rinnalle. Vuonna 1991 kerhon miesvaltaisuus vihdoin päättyi, kun Ragny Mutka, OH6LRL, suoritti radioamatööritutkinnon. Samana vuonna julkaistiin myös kerhon ensimmäinen laaja painojulkaisu, ”QRZ OH6AI” -niminen lehti, jonka painos oli 20.000 kpl ja se jaettiin jokaiseen kokkolalaiseen kotiin. Lehdessä oli juttuja radioamatööritoiminnan ohella myös tietoliikenteen ja tekniikan aloilta. Lehti sai erityistä kiitosta SRAL:n valtakunnallisilla tiedotuspäivillä ja oli esimerkkinä muutamalle muullekin kerholla Suomessa. Radioamatööritekniikan seura ry:n (RATS, OH2NXX) kanssa järjestettiin Seljesissä pohjoismainen VHF/UHF/SHF- kesäleiri. Osallistujia oli kaikista pohjoismaista. Vuosi 1991 oli siis erittäin aktiivinen toimintavuosi.

Kokkolassa tapahtuva vilkas radioamatöörikurssi ja – koulutustoiminta huomattiin kansallisella tasolla ja vuonna 1993 saimme pätevyystutkijakunnalta oikeuden pitää radioamatööritutkintoja Kokkolassa. Tutkintoja on pidetty tämän jälkeen säännöllisesti kerhomme tiloissa.

Amatööritelevisiokauteen siirryttiin vuonna 1994, kun Kenneth Kåla, OH6KG, ja Ingmar Jansson, OH6LZX, pitivät ensimmäiset ATV-yhteydet välillä Kirilahti-Halkokari.

Räyskälan kesäleirillä 1995, saimme läpi erään kerhomme tähän astisen historiamme merkittävimmistä päätöksistä, SRAL:n kesäleirin järjestelyoikeudet vuonna 1996. Leiri nimeksi tuli ”Megahertsi -96”. Järjestelyt onnistuivat yli odotusten ja kiitosta onnistuneesta leirijärjestelyistä on kuulunut tähän päivään asti. Kitkaton yhteistyö Kokkolan kaupungin kanssa takasi tapahtuman onnistumisen ja yli 1300 leirivieraalle jäi, lauantain sateesta huolimatta, hyvä kuva Kokkolasta. Saman vuoden syyskuussa vietettiin Kokkolan 375-vuotisjuhlavuotta aktivoimalla bandeja erikoiskutsulla OH6W. Yhteyksiä pidettiin yli 650 neljäänkymmeneen eri maahan.

Kukapa meistä perustajajäsenistä, 25 vuotta sitten olisi uskonut, että pienen radiokärpäsen pureman seurauksena, meistä kasvaisi yli 80 jäsenen yhdistys.

Kirjoittanut Raimo Visti OH6JD kerhon 25-vuotisjuhlaan 25.5.1997