Tekniikka

Televa 703-LYVV Vastaanotin AIS käyttöön

19.5.2011

Keksittiin tällekkin jotain hyötykäyttöä. (TNX OH6NT)

1. Muutokset taajuudelle 161.975MHz

1.1 Taajuuden asettaminen ja säätö.

Alkuperäiset taajuudet ovat 164.375MHz paikkeilla.
Kanavakytkin asentoon 31. Kytkimen jännite tulee liittimen oikeaa reunaan.
Diodit laitetaan niin että jännite kytkeytyy piirin vasemman puoleisiin pinneihin alhaalta laskettuna neljäs ja ylin pinni. kts. kuva.
Varmista että myös pinni 9 ei ole jännitteellinen (ylin diodi).

Ensimmäinen sarake vastaa siis kanavakytkimen asentoa 31. Muihin asentoihin voi laittaa esim. taajuudet 162.025MHz ja 162.000MHz.
sekä meri.VHF-CH28 (Kokkola). Piirilevy on huonolaatuista, joten diodien irroittamisessa kannattaa olla varovainen. Fooliot lähtee irti!
Ylimmät diodit katkasitaan kaikissa sarakkeissa. Sitten ollaan jo hehtaarilla.
Homma toimii niin että alin rivi vastaa 25KHz nousua, seuraava 50KHz, 100KHz.

Tinataan piirin pin.7 mittajohto, josta mitataan VCO:n säätöjännite. VCO-purkkia säädetään sisäänpäin. Lämmitä ensin kolvilla vahaa, niin on helpompi säätää ja ferriitti ei hajoa välttämättä. Jännite pitää olla luokkaa 4V. Eli sunnilleen keskellä säätöaluetta 0-9V. Jos jännite ei nouse/laske säätämällä VCO-tune kelaa. Tarkista että jakoluku on varmasti oikein asetettu.
Lopuksi taajuus hienosäädetään vasemmanpuoleisella kelalla taajuuslaskurin kanssa näyttämään 140.5750MHz. Taajuuslaskuri kytketään ylös vasemmalle menevän paksun liuskan päähän.

Muihin keloihin ei tarvi koskea.

1.2 Audiokytkentä

Ais-dekooderi tarvitsee toimiakseen suoran kytkennän ilmaisimelle. Audiosignaali tulee olla suodattamatonta ja ilman kohinasalpaa.

Kytketään DIN-liittimen alempi yhteenkytketty pinni 10-33uF konkalla kuvan osoittaamaan paikkaan. (Pädi levyllä.)
Tuntuu toimivan FB, kytkettynä suoraan tietokoneen äänikortille. Ohjelmana Gnuais

1.3
Audion taso tuntuu olevan kriittinen, joten pitänee rakentaa tuohon väliin joku amppi. Alla oleva amppi hoitaa homman.

Kyträsin kytkennän tuohon poteroon, jossa on DIN-liitin. Jännitteen 9V saa poteron vasemmalla puolella olevata konkasta.

JSt
3.11.2007

RD58 CTCSS modis

Hyvä ohje kuvineen löytyy täältä: http://www.oh6mf.net/elrak/ctcss/rd58/58ctcss.htm


Eli vain yksi vastus ja konkka tarvitaan tinata levylle.

Loput onkin sitten vain parametrien laittamista setuppiin seuraavasti:

01 ENT: 111 ja ENT pois; tässä määritellään se pörinätaajuus, joka pitää olla pohjanmaalla ja keskisuomessa: 110,9Hz. Syötetään siis vain tasan 111

816 ENT: valitse sivunapeilla CtCGEn ja ENT pois
818 ENT: 60 ja ENT pois

Repeater erotuksen muuttaminen 2.0MHz:iin

Tämä on helppo homma ainakin 3N versiosta eteenpäin.

Mene asetusvalikkoon painamalla 49 ENT
näytössä nyt dupl b2: – 1600; tässä määritellään erotustaajuus ripiitteribandille. b2 pitää olla määritelty 434.600-434.435.000. Tämän voi tarkistaa valikosta 47 ja 48. Näihin pääsee suoraan painamalla RCL kerran ja toisen kerran. Takas dupl valikkoon pääsee painamalla ##.

Syötä tähän kohtaan – 2000, eli näppäile 2000#

Nyt on määritelty erotus -2.0MHz

Sitten menet pois valikosta painamalla ENT

Seuraavaksi näppäilet esim Kokkolan taajuuden 434800# ja sen perään heti muistipaikka mihin haluat taajuuden tallentaa vaikkapa 1 ja sen perään pitkä #

Idea on semmoinen, että tuo erotus pitää olla laitettuna tuonne setuppiin ennen kun tallennat kanavaa muistiin. Eli se asetus tulee sillä hetkellä sieltä. Jos haluat tallentaa 1.6MHz erotuksella kanavia, pitää käydä setupissa vaihtamassa ensin 1.6 takas.
Eli kanava pitää tallentaa aina uudestaan, jos erotusta vaihdetaan.

Näppäilyt vielä kerran kokonaisuudessaan, jos bandi on määritelty oikein:
49 ENT
2000#
ENT
434800# 1 ja pitkä #

Nyt on tallennettu muistipaikkaa 1 434.800 ja -2.0MHz.

Ändring av repeatershift till 2.0 MHz på Nokia RD58-radion

Detta är lätt åtminstone fr.o.m. programversion 3N.

Gå till inställningsmenyn genom att trycka 49 ENT

I displayen syns: dupl b2: – 1600 här bestäms shiftets storlek för repeaterbandet.
b2 skall vara definierat 434.600-434.435.000.
Detta kan kollas från menyerna 47 och 48. Till dem
kommer mandirekt genom att trycka RCL en och
två gånger. Tillbaka till dupl kommer man med ##

Mata nu in – 2000 genom att knappa in 2000#

Nu är shiftet definierat till -2.0 MHz

Gå ur menyn genom att trycka ENT

För att lagra kanaler i minnet, knappar du in t.ex. Kokkolas frekvens 434800# eller Jakobstad 434700#, därefter kanalnumret du vill spara, t.ex. 1 och därefter en lång #.
Idén är att shiftet skall vara sparat i setup:en innan man lagrar kanaler. Då man lagrar, tas shiftet därifrån. Om man byter shift, skall kanalen alltid lagras på nytt.

Knappsekvenserna en gång till i sin helhet, om bandet är rätt definierat:

49 ENT
2000#
ENT
434800# 1 och lång #

Nu har man lagrat frekvensen 434800 med shiftet -2.0 MHz på kanalplats 1

Edit 26.5.2014